ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โทรศัพท์   

  081-8798071 , 080-8566617  , 099-4694562

โทรศัพท์ภายใน    7711

 

 

ที่อยู่สำนักงาน

  อาคาร 21 (โรงอาหาร 2) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่  439  ถ.จิระ  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   31000

ดูแผนที่ใน  Google Map

 

 

ติดตามข่าวสารทาง Facebook  ได้ที่นี่