กิจกรรมโครงการคลินิกกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1

กิจกรรมโครงการคลินิกกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1

Shares

โครงการคลินิกกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาบุรีรัมย์ SME Bank  ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดคลีนิคเพื่อให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ตามแนวทางประชารัฐจังหวัดบุรีรัย์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแแรมพนมพิมาน มหาวิทลัยราชภัฏบุรีรัย์

 

ภาพกิจกรรม