ผู้ประกอบการในการบ่มเพาะ

โอฬารนวดไทย

Gold Silk By Art

หจก.ทรัพย์สุวรรณ์ฟาร์ม

หจก.ตุุุ้มตั้มกระยาสารท

ธัญธารีย์กระเป๋าผ้าไหม

กล้วยกรอบ Banana Thunder

บริษัท บ้านเธอแองกรุ๊ปส์ จำกัด